วีดีโอการทำงานของรถเข็นติดรถยนต์

      เข้าออกรถด้วยวิธี manual      รถเข็นล้อ 12 นิ้ว
     
เข้าออกรถด้วยระบบไฟฟ้า      นั่งรถเข็นขับรถ

      รถเข็นติดรถยนต์ 
    การใช้งาน :
         รถเข็นสำหรับผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สามารถถอด
    
แยกส่วนที่เป็นเก้าอี้เพื่อประกอบเข้าไปอยู่ในตัวรถยนต์
     ใน
ตำแหน่งที่นั่งด้านหน้าข้างคนขับรถ โดยที่ผู้นั่งรถ
     เข็นไม่ต้องลุกออกจากที่นั่งเลย และเมื่อออกจากตัว
     รถยนต์ก็จะประกอบ
ชุดเก้าอี้กลับไปเป็นรถเข็นเหมือน  
    
เดิม กระทำภารกิจทั้งหมดนี้ได้เพียงคนคนเดียว
   
    ประโยชน์ของผู้ใช้รถเข็น :
     - สามารถไปได้ทุกแห่งโดยรถยนต์ส่วนตัว
     - ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระกับผู้อื่นในการออกจากบ้าน
     - ไม่ต้องเหงาอยู่กับบ้านตลอดเวลา
     - มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     - มีสุขภาพจิตที่ดีจากได้สัมผัสบรรยากาศนอกบ้าน
     - คุณมีความสุขใจกับความสุขของผู้ใช้  
     - มีความเป็นส่วนตัว
     - รถเข็นนั่งติดรถยนต์นี้ สามารถย้ายไปติดตั้งยังรถคัน
       ใหม่ได้เมื่อเปลี่ยนรถ ส่วนรถยนต์คันเก่ามีสภาพเดิมๆ
              

  รถเข็น ล้อ 12"
  สำหรับผู้นั่งที่มีคนเข็นให้
 
  รถเข็น ล้อ 24"
  สำหรับผู้นั่งที่สามารถเข็น
  ล้อด้วยตัวเอง

   
 Carony 12  Carony 24
 
  รถเข็นสำหรับเด็ก
  สำหรับผู้นั่งที่เป็นเด็ก
  ใช้ได้จนโตเป็นผู้ใหญ่

 
  รถเข็นระบบไฟฟ้า
  สำหรับผู้นั่งที่ต้องการควบ
  คุมรถเข็นได้เพียงปลายนิ้ว
 
Carony Kid Carony Go  
        รถเข็นติดรถยนต์
        สำหรับติดรถเก๋ง

 เป็นชุดอุปกรณ์กลไกติดรถที่
 ควบคุมการทำงานด้วยระบบ
 manual      

 

            รถเข็นติดรถยนต์
     สำหรับติดรถ SUV - รถตู้

     เป็นชุดอุปกรณ์กลไกติดรถที่
     ใช้ระบบไฟฟ้า ควบคุมการทำ 
     งานด้วยรีโมทคอนโทรล