ลิฟท์ติดรถยนต์           วีดีโอ ลิฟท์ยกรถเข็นแบบแขนคู่

          วีดีโอ ลิฟท์ยกรถเข็นแบบแขนเดี่ยว

       - ใช้ติดตั้งกับรถยนต์ประเภท รถตู้ รถบัส

       - ใช้กับไฟแบตเตอรี่รถยนต์

       - ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ โดยการกดปุ่มรีโมทคอนโทรล

       - กรณีฉุกเฉินที่ลิฟท์ขัดข้องไม่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถควบคุมการทำงานของลิฟท์ด้วย Manual

       - แผ่นพื้นสำหรับรับรถเข็นเป็นแบบกันลื่น

       - การพับเก็บลิฟท์จะทำได้เมื่อไม่มีรถเข็นอยู่บนแผ่นลิฟท์ เพื่อความปลอดภัย

       - ตัวลิฟท์มีทั้งแบบแขนยกคู่ หรือแขนยกเดี่ยวเพื่อประหยัดพื้นที่

       - ลิฟท์ทุกรุ่นสามารถยกน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัมขึ้นไป

       - มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ แบบพับกลาง แบบเปิดแนวตั้ง หรือแบบเต็มแผ่น

   

 

                                                                         ชนิดของลิฟท์ยกรถเข็น

 

           ลิฟท์พับฐานแนวนอน Spec             ลิฟท์แยกฐานแนวตั้ง Spec             ลิฟท์แขนยกข้างเดียว Spec