รายละเอียดลิฟท์ติดรถยนต์               วีดีโอ ลิฟท์ยกรถเข็นแบบแขนคู่

         - ติดตั้งกับรถยนต์ประเภท รถตู้ รถบัส                                   วีดีโอ ลิฟท์ยกรถเข็นแบบแขนเดี่ยว

         - ใช้กับไฟแบตเตอรี่ของรถยนต์

         - ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติโดยการกดปุ่มรีโมทคอนโทรล

         - กรณีฉุกเฉินที่ลิฟท์ขัดข้องไม่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถควบคุมการทำงานของลิฟท์ด้วยมือได้

         - ชุดสวิตซ์ เปิด/ปิด เครื่อง สามารถถอดเก็บและใส่คืนได้โดยง่าย เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

         - แผ่นพื้นสำหรับรับรถเข็นเป็นแบบลักษณะกันลื่น

         - การพับลิฟท์เก็บเข้ารถ ควบคุมด้วยระบบสวิทซ์ความดัน ซึ่งจะไม่พับเก็บหากยังมีคนอยู่บนแผ่นยกของลิฟท์

         - ตัวลิฟท์มีทั้งแบบ 2 แขนยก และแบบยกด้วยแขนเดียว

         - ลิฟท์แทบทุกรุ่นสามารถยกน้ำหนักได้มากกว่า 300 กิโลกรัม

         - มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ แบบพับกลาง แบบเปิดแนวตั้ง หรือแบบเต็มแผ่น

 

 

                                                                         ชนิดของลิฟท์ยกรถเข็น

 

           ลิฟท์พับฐานแนวนอน Spec             ลิฟท์แยกฐานแนวตั้ง Spec             ลิฟท์แขนยกข้างเดียว Spec