บริการรับ-ส่งผู้ป่วยด้วยเครื่องบินพยาบาล

                   (Air Ambulance)

   ย่นระยะทาง ลดความห่วงใย หากคนที่คุุณรัก
   ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ห่างไกล
   เกินกว่า 300 กิโลเมตรขึ้นไปด้วย เครื่องบิน    
   พยาบาล

 


ชุดยก ผู้ป่วย/พิการ
เข้า-ออกจากรถยนต์

    เป็นอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงใช้สำหรับ 
    ยกคนเข้า-ออก จากรถเข็น
เข้าไป
    นั่ง
บนเบาะรถยนต์ และยกจากเบาะ
    รถยนต์ลงมานั่งบนรถเข็นได้ 
    เมื่อต้องการใช้งานก็เพียงประกอบ
    ชิ้นส่วนง่ายๆด้วยมือเปล่าเพียง 3
    ชิ้น ท่านก็สามารถใช้งานได้ทันที
 
  
   

 

เดินทางไปทุกแห่ง ด้วยรถเข็นติดรถยนต์

     รถเข็นนั่งนี้้สามารถติดตั้งในรถเก๋ง คุณสามารถพาคน

     ที่คุณรักไปกับคุณทุกๆที่ ที่รถยนต์ไปถึงโดยไม่ต้องมี      ผู้คอยช่วยเหลืออีกต่อไป


    

 

             ลิฟท์ยกรถเข็นเข้า-ออก รถยนต์

   เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับผู้ซึ่งชอบและคุ้นเคยกับการ
   ใช้รถเข็นส่วนตัว

   การใช้งานง่าย สะดวก ด้วยรีโมทคอนโทรล

   สามารถรับส่งรถเข็นได้ครั้งละหลายคัน                   
รถเข็นติดรถยนต์สำหรับ รถ SUV และ รถตู้

         ควบคุมการเข้า-ออก จากรถยนต์แบบอัตโนมัติ ด้วยระบบไฟฟ้า 12 โวลท์
         สั่งงานโดยใช้รีโมทคอนโทรล

 


บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย

ด้วยรถเข็นติดรถยนต์

 รับส่งผู้ป่วย/ผู้สูงอายุที่สามารถ
 จะนั่งและงอเข่าได้ จากจุดต้น
 ทางจนถึงที่หมายด้วยรถเก๋ง 
 หรือรถ SUV      บริการรับ-ส่งผู้ป่วย
ด้วยรถพยาบาล

(Ambulance)

    รับ-ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศโดย
    รถพยาบาล พร้อมทั้งอุปกรณ์
    การแพทย์ และการดูแลจาก
    พยาบาล